Zpravodaj duben 2021

ZO ČSOP DIVOKY

Doba pandemie stále nepřeje setkávání i letos musíme zrušit tradiční „Otvírání studánek“, tak alespoň připomenutí, proč se studánky otvírají.
Kdysi byly studánky a prameny jedinými zdroji pitné vody. Proto jim byla věnována mimořádná péče a pozornost.
V pohanských dobách si lidé vody ve studánkách vážili tak, že jim přinášeli dary.
Později, v souvislosti s křesťanstvím lidé věřili, že voda je v některých studánkách zázračná, dokáže vyléčit všechny nemoci, a že zázrak uskutečnili svatí. Ke studánkám začala chodit procesí a u mnoha z nich byly postaveny kapličky.
V barokní krajině představovaly nejen nádherné stavby a orientační body, ale i místa odpočinku a modliteb.
Bez vody by na Zemi neexistoval život. Voda ve studánkách uhasila žízeň mnoha poutníkům a aby zůstaly čisté, dodržovala se v dávných dobách slavnost čištění studánek.
Obnovení zájmu o zapomenutý jarní magický obřad čištění studánek vyvolala v roce 1926 slavná kantáta Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“.


Nově opravená studánka „V Zápletách“

Současně si také připomínáme Den Země, věnovaný naší planetě, který je každoročně oslavován lidmi na celém světě 22. dubna – od roku 1990. Ekologové z celého světa upozorňují na negativní změny v našem životním prostředí a přírodě samé. Važme si naší okolní přírody a chraňme si ji.
Akci „Ukliďme svět“ jsme letos prováděli individuálně, při procházkách po okolí.
Členové vyrobili mimo budek pro zpěvné ptactvo i dva hmyzí domečky.
Jeden je umístěn před Ekologickým střediskem v Divokách a druhý, včetně domečku pro ježky, v areálu Mateřské školy Zdounky.

Průběžně provádíme údržbu a značení naučné stezky. Její součástí jsou malá vodní díla, mokřady a rybníček, pro pozorování vodních živočichů hmyzu a ptactva. Zde bylo nutné obnovit přivaděče vody a úpravy přilehlé zeleně.

Dovolujeme si Vás pozvat na procházku po „Naučné stezce Boří“ v Divokách, která byla slavnostně otevřena v roce 1995.

Podrobný popis na http://csopdivoky.cz/media/2101/naucna-stezka-bori-2020.pdf.
Stezka dostala, v poslední době, nové stojany a postupně obnovujeme textové části. V každém ročním období je trasa zajímává pěknými výhledy.

 Pepa Snopek