Český ráj - Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP

Celostátní setkání členů a přátel ČSOP se letos uskutečnilo 7. - 9. září v areálu kempu Sedmihorky v srdci Českého ráje. Organizátory byli členové ZO Sedmihorky a ZO Bukovina.

V pátek se konaly následující přednášky:
CHKO Český ráj – nejstarší chráněné území v České republice. Povídalo se o nejzajímavějších místech CHKO, o jeho skalních městech, údolích, orchidejových loukách, rybnících a o problematice jejich ochrany.
Ing. Blanka Nedvědická, předsedkyně Geoparku Český ráj, povídala na téma Český ráj – Globální geopark UNESCO. Široká škála geologických fenoménů, paleontologických, mineralogických i rcheologických lokalit, přírodních zajímavostí i řada historických památek, to vše se skrývá pod pojmem Geopark Český ráj. Území tvořilo opakovaně dno jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Od roku 2015 je Geopark Český ráj zařazen do prestižní sítě geoparků pod značkou UNESCO.
RNDr. Vladislav Rapprich z České geologické služby nabídl přednášku a prezentaci o vulkanické činnosti na území Geoparku Český ráj.
Středisko ekologické výchovy Český ráj připravilo pro děti program „Za zvířátky do ohrádky“ a „Mazlíci a havěť“ na malé zvířecí farmě.
Ve večerních hodinách mohli zájemci na výpravu za houkáním sov do skalního města s Bc. Andreou Stárkovou.

Sobota patřila exkurzím. V nabídce byla:
historie Hruboskalského skalního města a jeho archeologické nálezy, pěší exkurze do Hruboskalska, na skalní bradlo Čertova ruka, místo významného pravěkého osídlení, a další zajímavé lokality s RNDr. Janem Prostředníkem z Muzea Českého ráje v Turnově.
Fyzicky náročnější byla exkurze do oblasti Cidlinského hřebenu věnovaná prvohornímu vulkanizmu a jeho produktům – českorajským polodrahokamům. Mineralogickou exkurzi vedl Vítek Preisler a Pavel Barták ze ZO Bukovina.
Celodenní botanická exkurze vedla z Borku pod Troskami okolo Rokytnického rybníku údolím k rybníku Vidlák a na stejnojmenné rašeliniště a mokřadní louky. Dále pak údolím Čertoryje k arboretu u zámku Hrubá Skála.
Poslední byla v nabídce exkurze návštěvnického centra CHKO Český ráj, Domu přírody v Dolánkách u Turnova a návštěva národopisné expozice Muzea Českého ráje na Dlaskově statku.
S dětmi jsme putovali skalním městem na Valdštejn a Hrubou Skálu. Dětic estou plnily úkoly a hledaly poklad.
S Mgr. Vojtěchem Šťastným ze ZO Bukovina mohli návštěvníci pozorovat ukázku večerního odchytu ptáků na blízké lokalitě Mokřad Libuňky, mezi ornitology vyhlášené velkým počtem pozorovaných chráněných druhů ptáků.

Neděle nabízela prohlídku rezervace Příhrazské skály. Ing. Jan Mertlík se věnoval zejména pískovcovému fenoménu zdejších skal – sesuvům, skalnímu rozsedání, tvorbě skalních věží. Trasa vedla z parkoviště obce Dneboh na Píčův statek, Klamornu a do Drábských světniček. Mnozí pak při cestě domů navštívili hrady v okolí.

Jiřina Zelenková

Foto: Petr Obdžálek a Josef Sedláček