Otvírání studánek

23. dubna 2023 „Otvírání studánek“

 Jaro pravidelně začínáme otvíráním studánek, kterému předchází jarní brigáda. Také letos jsme provedli úklid naučné stezky a prostorů u studánky a klubovny (vagonu), aby bylo vše připraveno.

V sobotu 23. dubna 2023 jsme přivítali jaro a oslavili Den Země otevřením studánky V Zápletách. O pestrý program a otevření studánky zlatým klíčem se postaraly děti z Mateřské školy Zdounky. Poděkování patří p. učitelkám Zelenkové, Šamánkové a Pektorové. Pozvání také přijali také kamarádi Zahrádkáři ze Zdounek.

Součástí programu bylo udělení vyznamenání za dlouholetou činnost v ČSOP „Příroda děkuje“ Jiřině Zelenkové, Josefu Sedláčkovi a Josefu Snopkovi.

Program pokračoval na hřišti, kde zahrála skupina Telegraf z Uherského Hradiště, která svým zpěvem navodila hezkou jarní atmosféru. Další chvíle byly plné soutěží a her včetně ukázky lakrosu. V malé dílničce si děti mohly vytvořit malá umělecká dílka. Příjemné posezení u táboráku v rytmu country završilo krásné jarní odpoledne.